Startquiz Klimaatbeleid en inclusieve groei

Welk begrip hoort bij de volgende definitie?
Economische groei die tot stand komt zonder schadelijke effecten voor de leefomgeving en zonder dat individuen, groepen en/of generaties systematisch worden benadeeld of bevoordeeld.