Toezicht

< Terug naar de begrippenlijst
Autoriteit Financiƫle Markten (AFM)

De AFM houdt toezicht op het gedrag van de financiële onderneming. De AFM moet beleggers en consumenten beschermen tegen bijvoorbeeld frauderende instellingen of te riskante hypotheken. De AFM ziet erop toe dat consumenten juist geïnformeerd en behandeld worden.

Betrouwbaar en deskundig

Een bank moet verstandig met jouw geld omgaan. De bestuurders die het beleid bedenken en de onderneming runnen moeten natuurlijk weten waar ze het over hebben. Gebruiken de bestuurders hun deskundigheid en informatie op een eerlijke en goede manier en zorgen ze voor eerlijke en goede bedrijfsvoering? Met andere woorden, ze moeten deskundig en betrouwbaar zijn. DNB controleert of dit zo is.

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel is een regeling ter garantie van banktegoeden van rekeninghouders indien een bank failliet gaat. De regeling geeft zekerheid voor tegoeden tot een maximum van 100.000 euro en geldt per rekeninghouder, per bank, ongeacht het aantal rekeningen.

Domino effect

Dit kan ontstaan wanneer financiële instellingen zo met elkaar verbonden zijn, dat problemen (of faillissement) van de ene instelling de andere instelling in gevaar brengt, of zelf meetrekt in een faillissement.

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)

De organisatie die namens de EU toezicht houdt op de verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen in de EU-lidstaten.

Globalisering

Schaalvergroting op wereldniveau. Productie wordt steeds meer beheerst door internationaal opererende bedrijven.

Liquiditeit

Geeft aan in hoeverre een financiële instelling in staat is om aan de betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen.

Moral hazard

Gedrag van mensen als zij niet direct risico lopen voor hun daden. Je neemt bijvoorbeeld meer risico, omdat je ergens voor verzekerd bent.

Resolutie

DNB handelt problemen af met banken waarbij het mis is gegaan. Dit noemen we resolutie.
Vanaf 1 januari 2015 is DNB daarom de nationale resolutieautoriteit. DNB bepaalt van tevoren hoe een bank in de problemen kan worden aangepakt (strategie) en maakt een resolutieplan. Binnen DNB is de resolutietaak los van het toezicht ingericht.

Solvabiliteit

Geeft aan in hoeverre een financiële instelling in staat is om aan de betalingsverplichtingen op lange termijn te voldoen.