Docentenpagina

“DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland.”

Zo luidt de missie van DNB.
‘De wereld van DNB’ is een economieles voor bovenbouw vmbo en havo/vwo.
Het materiaal gaat over de kerntaken van DNB en financiële stabiliteit in het bijzonder.

Curriculum

Eindtermen vmbo

EC/K/3 Leervaardigheden in het vak economie
EC/K/4A Consumptie
EC/K/4B Consumptie en consumentenorganisaties
EC/K/7 Internationale ontwikkelingen

De belangrijkste economische begrippen die daarbij een rol spelen zijn:

  • Inflatie, rente, geld.

Havo/vwo

De belangrijkste economische principes die daarbij een rol spelen zijn:

  • Inflatie, rente, geld, economische groei en welvaart.

De concepten ‘risico en informatie’, ‘ruilen (over tijd)’ en ‘welvaart en economische groei’ vormen de kern van de les.

21st century skills

Voor het vak economie zijn 21e eeuwse vaardigheden van groot belang. De economie verandert voortdurend en vraagt om flexibiliteit, creativiteit en probleemoplossend vermogen.
De opdrachten in deze les zijn gericht op eigen onderzoek, strategisch inzicht en samenwerking/discussie, om met een eigen economische blik (actuele) maatschappelijke verschijnselen te verklaren.
Want iedereen is de baas over én verantwoordelijk voor zijn/haar eigen economische inzicht en gedrag.

De vaardigheden waar in deze les een beroep op gedaan wordt zijn:

  • Kritisch denken, probleem oplossen, informatie vaardigheden, samenwerken en mediawijsheid.

Bezoekerscentrum

De les is ideaal als voorbereiding op een bezoek aan het Bezoekerscentrum van DNB.
Meer informatie over het reserveren van een rondleiding met de klas

TIP: De begrippenlijst is gecombineerd met de kern van de achtergrondinformatie ook als pdf beschikbaar en bevat de belangrijkste economische begrippen die tijdens een bezoek aan DNB langskomen. Print ze uit en deel ze uit tijdens de reis naar het bezoekerscentrum.

Lesopbouw

De les gaat uit van een algemeen gedeelte over financiële stabiliteit, het hoofddoel van DNB en daaropvolgend drie modules die de kerntaken betalingsverkeer, monetair beleid en toezicht behandelen. Daarnaast geeft DNB ook advies aan de regering over de economie. Ook dat komt aan de orde in de les.

De les is flexibel opgebouwd.

Suggestie voor variërende tijdinvestering:

1 lesuur: Behandel van de vier modules de video, de introductie, opdracht 1 en de begrippentoets.
2 lesuren: Behandel naar keuze een extra opdracht per module.
4 lesuren: Behandel in een lesuur één volledige module.

Het materiaal gaat gepaard met een begrippenlijst, extra achtergrondinformatie, filmpjes en links naar externe pagina’s. Ook los te gebruiken ter ondersteuning van de reguliere economieles.

De begrippentoetsen en overige meerkeuzeopdrachten zijn digitaal en voorzien de leerling direct van feedback. De open opdrachten zijn gericht op  eigen economisch inzicht.

Bekijk de richtantwoorden vmbo (pdf).
Bekijk de richtantwoorden havo/vwo (pdf).