Escalerend handelsconflict

America first
Let’s think about it for a second

Sinds 2018 heeft de Amerikaanse regering een aantal restrictieve handelsmaatregelen getroffen. Het doel is binnenlandse bedrijven beschermen. Het betreftonder meer importheffingen op diverse producten uit China en de Europese Unie. China en de EU hebben maatregelen getroffen om dit te vergelden. Een escalerend handelsconflict ligt op de loer. Wat zijn de effecten? Voor Nederland, andere landen en voor Amerika zelf?

De kernvraag: Moeten andere landen vergeldingsmaatregelen blijven treffen?

In deze les werken we mogelijke effecten van meer protectionisme in de internationale handel op de Nederlandse economie uit.

Aansluiting curriculum
 • Domein H: Concept welvaart en groei
 • Domein I: Concept goede tijden, slechte tijden
Belangrijkste begrippen
 • Protectie/protectionisme
 • Importtarief
 • Exportsubsidie
 • Invoer
 • Uitvoer
 • Bbp
 • Internationale concurrentiepositie
 • Reëel beschikbaar inkomen
 • Bedrijfsinvesteringen
 • Rente
 • Inflatie
Lesopbouw (+/- 1 lesuur)
 1. Introductie (5 minuten)
  Vertel de leerlingen wat ze te wachten staat: Een les over een actueel thema, waarbij ze onderzoek van DNB gaan gebruiken om economische effecten te beschrijven en analyseren. Het thema: Protectionisme. Aangevoerd door de Amerikaanse regering, neemt internationaal protectionisme toe.
  De kernvraag: Moeten andere landen vergeldingsmaatregelen blijven treffen?
 2. Laat de leerlingen individueel de startquiz maken om de voorkennis te activeren. (5 minuten)
 3. Bespreek het artikel, of laat de leerlingen het artikel zelf lezen. (5 minuten)
 4. Laat de leerlingen individueel of in groepjes de opdrachten maken. (25 minuten)
 5. Bekijk klassikaal (of individueel) de animatie die in een notendop de strekking van de les weergeeft. (5 minuten)
 6. Bespreek de opdrachten, of laat de leerlingen hun bevindingen inleveren. (10 minuten)
 7. Laat de leerlingen de afsluitende quiz maken. (5 minuten)
Verkorte les (+/- 15 minuten)
 • Animatie (beschikbaar vanaf voorjaar 2018) of startquiz (5 minuten)
 • Discussie met de leerlingen over het thema en de kernvraag (5 minuten)
 • Eindquiz (5 minuten)
Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze les? Heeft u wensen of suggesties met betrekking tot actuele thema’s? Laat het ons weten via onderwijs@dnb.nl.