Opdrachten

1. Concurrentie

De opkomst van FinTech-bedrijven zorgt voor toenemende concurrentie binnen de financiële dienstverlening.

  1. Beschrijf hoe toenemende efficiëntie in het voordeel kan zijn van een nieuw FinTech-bedrijf.
  2. Beschrijf hoe toenemende efficiëntie in het voordeel kan zijn van een bedrijf dat al langere tijd actief is.

2. Big data

Bedrijven zijn steeds beter in staat om meer en beter inzetbare data te gebruiken. Doordat dit op steeds grotere schaal verkregen en ingezet wordt, worden steeds vaker algoritmes ingezet om financiële handelingen uit te voeren. Denk aan risicoanalyses bij beleggingen.

Een van de gevaren daarvan is dat er kuddegedrag ontstaat dat procyclisch werkt. Het principe is hetzelfde als bij een procyclisch begrotingsbeleid.

Leg uit wat er bedoeld wordt met procyclisch beleggen en waarom dit het complete financiële stelsel instabieler kan maken.

3. Inclusieve groei

Nieuwe technologieën maken financiële diensten en kredieten toegankelijker. In landen waarvan het financiële systeem nog in ontwikkeling is, is dat effect groter. Maar ook in Nederland kan betere toegang tot financiële diensten voor duurzame en inclusieve groei zorgen. Steeds meer politici hebben het over die ‘inclusieve groei’ of ‘inclusieve innovatie’. Er zijn diverse definities te vinden, maar de karakteristieken zijn vergelijkbaar.

Zoek op internet de belangrijkste kenmerken van inclusieve groei en beschrijf een manier waarop een FinTech dienst volgens jou inclusieve groei kan bevorderen.

4. Vloek of zegen?

In het artikel worden kansen en bedreigingen genoemd van de opkomst van FinTech.

Wat vind jij? Wegen de kansen op tegen de risico’s?

Beschrijf twee aspecten van FinTech waarvan je de voor- en nadelen bespreekt en trek je conclusies.