Toenemend protectionisme

America first
Let’s think about it for a second

De Amerikaanse regering heeft aangekondigd binnenlandse bedrijven te beschermen, door een hoog importtarief en exportsubsidies. Wat zijn de gevolgen? Voor Nederland, andere landen en voor Amerika zelf?

De kernvraag: Moeten andere landen tegenmaatregelen treffen?

In deze les werkt DNB twee varianten uit. Gevolgen van protectionisme zonder en met tegenmaatregelen.

Aansluiting curriculum
 • Domein H: Concept welvaart en groei
 • Domein I: Concept goede tijden, slechte tijden
Belangrijkste begrippen
 • Protectie/protectionisme
 • Importtarief
 • Exportsubsidie
 • Invoer
 • Uitvoer
 • Bbp
 • Internationale concurrentiepositie
 • Reëel beschikbaar inkomen
 • Bedrijfsinvesteringen
 • Rente
 • Inflatie
Lesopbouw (+/- 1 lesuur)
 1. Introductie (5 minuten)
  Vertel de leerlingen wat ze te wachten staat: Een les over een actueel thema, waarbij ze onderzoek van DNB gaan gebruiken om economische effecten te beschrijven en analyseren. Het thema: Protectionisme. De Amerikaanse regering heeft protectionistische maatregelen aangekondigd.
  De kernvraag: Moeten andere landen tegenmaatregelen treffen?
 2. Laat de leerlingen individueel de startquiz maken om de voorkennis te activeren. (5 minuten)
 3. Bespreek het artikel, of laat de leerlingen het artikel zelf lezen. (5 minuten)
 4. Laat de leerlingen individueel of in groepjes de opdrachten maken. (25 minuten)
 5. Bekijk klassikaal (of individueel) de animatie die in een notendop de strekking van de les weergeeft. (5 minuten)
 6. Bespreek de opdrachten, of laat de leerlingen hun bevindingen inleveren. (10 minuten)
 7. Laat de leerlingen de afsluitende quiz maken. (5 minuten)
Verkorte les (+/- 15 minuten)
 • Animatie (beschikbaar vanaf voorjaar 2018) of startquiz (5 minuten)
 • Discussie met de leerlingen over het thema en de kernvraag (5 minuten)
 • Eindquiz (5 minuten)
Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze les? Heeft u wensen of suggesties met betrekking tot actuele thema’s? Laat het ons weten via onderwijs@dnb.nl.