Op naar de volgende recessie?!

Wat/wie is de beste voorspeller? 
Consumentenvertrouwen, rentecurven, aandelenkoersen of economen?

Conjunctuur. De economie gaat altijd op en neer. Veel partijen volgen de conjunctuur op de voet. Om bij te sturen (zoals de overheid) of om er gebruik van te maken (zoals beleggers). Consumenten reageren met hun consumptiegedrag door meer uit te geven of de hand op de knip te houden. Consumentenvertrouwen, producentenvertrouwen, rentestanden, beleggersgedrag, het zijn allemaal indicatoren die de conjunctuur kunnen voorspellen. Tegelijkertijd staat alles met elkaar in verbinding en alle spelers reageren op elkaar. Iedereen probeert in ieder geval zo goed mogelijk te anticiperen. In deze kip-ei discussie is veel onderzoek gedaan. Terugkijkend zijn interessante trends te ontdekken. Maakt dat het voorspellen van de volgende recessie makkelijker?

De kernvraag: Wie of wat voorspelt de volgende recessie?

In deze les kijken we naar consumentenvertrouwen, aandelenkoersen, rentestanden en meer om erachter te komen wie of wat in het verleden recessies heeft zien aankomen. Hoe voorspelbaar is de conjunctuur, wat is een oorzaak, wat een gevolg. Analyseer het verleden en voorspel de toekomst!

Aansluiting curriculum
 • Domein E: Ruilen over de tijd
 • Domein G: Risico en informatie
 • Domein H: Welvaart en groei
 • Domein I: Goede tijden, slechte tijden
Belangrijkste begrippen

Recessie, consumentenvertrouwen, asymmetrische informatie, risico, conjunctuur, conjunctuurbeleid, werkloosheid, lange rente, korte rente, duurzame goederen, ‘economische kijk’ op maatschappelijke verschijnselen en strategisch inzicht.

Lesopbouw (+/- 1 lesuur)
 1. Introductie (5 minuten).
  Vertel de leerlingen wat ze te wachten staat: Een les over een actueel thema, waarbij ze onderzoek en actuele berichtgeving gaan gebruiken om economische effecten te beschrijven en analyseren.
  Het thema: Voorspellen van en anticiperen op de volgende recessie.
  De kernvraag: Wie of wat voorspelt de volgende recessie?
 2. Laat de leerlingen individueel de startquiz maken om de voorkennis te activeren. (5 minuten)
 3. Bespreek het artikel, of laat de leerlingen het artikel zelf lezen. (5 minuten)
 4. Laat de leerlingen individueel of in groepjes de opdrachten maken. (25 minuten)
 5. Bekijk klassikaal (of individueel) de animatie die in een notendop de strekking van de les weergeeft. (5 minuten)
 6. Bespreek de opdrachten, of laat de leerlingen hun bevindingen inleveren. (10 minuten)
 7. Laat de leerlingen de afsluitende quiz maken. (5 minuten)
Verkorte les (+/- 15 minuten)
 • Animatie (5 minuten)
 • Discussie met de leerlingen over het thema en de kernvraag (5 minuten)
 • Eindquiz (5 minuten)
Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze les?
Heeft u wensen of suggesties met betrekking tot actuele thema’s?
Laat het ons weten via onderwijs@dnb.nl.