De wereld van DNB

Economieles over de kerntaken van DNB

In deze les 

  • Wat is financiële stabiliteit en waarom is het belangrijk?
  • Economie is vertrouwen.
  • Wat doet DNB? Met wie werkt DNB samen?

Leerdoelen 

Je leert over

  • het werk van DNB en wat dat betekent voor de welvaart in Nederland;
  • economische principes en begrippen, waaronder rente, inflatie en koopkracht.