Monetair Beleid

3. Rentebesluit

ECB Frankfurt

Om prijzen stabiel te houden in het Eurosysteem wordt vooral het rente-instrument gebruikt. Het gaat dan om het gehele Eurosysteem, dus wordt de beslissing in Frankfurt genomen, bij de ECB.
De beslissing komt van de Raad van Bestuur: de directieleden van de ECB en de presidenten van de centrale banken uit de lidstaten die de euro hebben ingevoerd.

Zoek op internet naar informatie over het rentebesluit en monetair beleid.
Beantwoord daarna in tweetallen de volgende vragen. Overleg eerst met elkaar en probeer samen tot een antwoord te komen.

Naar de vragen