Toezicht

1. Wie doet wat?

Rolverdeling ECB en banken

Hoe weet je nou of een bank of verzekeraar te vertrouwen is? Je kunt zelf natuurlijk moeilijk checken of een bank te vertrouwen is en een goed beleid voert. Daarom checkt DNB of financiële instellingen solide zijn. En of hun bestuurders integer zijn. Met andere woorden, DNB checkt of ze niet in de problemen komen en of ze eerlijk werken.

Een beetje opletten en zelf nadenken kan natuurlijk nooit kwaad. Als een bank 5% rente op een spaarrekening aanbiedt, terwijl alle andere banken onder de 1% zitten, kun je je afvragen of die bank met 5% goed beleid voert.

En zoals ook bij de andere taken het geval is, werkt DNB niet alleen.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let op hoe de financiële instellingen met hun klanten omgaan. Informeren ze hun klanten op een eerlijke en transparante manier? Zijn de financiële producten en diensten die ze aanbieden in de haak?

De ECB is samen met de nationale toezichthouders (waaronder DNB) verantwoordelijk voor het toezicht op banken. De grootste Europese banken worden door de ECB in Frankfurt in de gaten gehouden.

Banken

Naar de vragen