Klimaatbeleid en inclusieve groei

Kun je groeien met zorg voor bevolking én planeet?

Met de groeiende behoefte om onze steeds verder opwarmende aarde te beschermen, wordt duurzaamheid voor overheden en bedrijven een steeds belangrijker thema. De uitdaging is groot en de vraag is wie het gaat betalen. Die vraag zorgt voor de nodige maatschappelijke onrust en dat zorgt er tevens voor dat inclusieve groei hoger op de politieke agenda komt. Hoe zorgen we ervoor dat de economie binnen de afspraken van het klimaatakkoord kan groeien, op zo’n manier dat alle lagen van de bevolking daarin participeren?

De kernvraag: Hoe kan de Nederlandse overheid sturen op duurzame groei, waarbij de lusten en lasten op een eerlijke manier verdeeld worden over de verschillende lagen van de bevolking?

In deze les kijken we naar het belang van duurzaamheid in het bedrijfsleven en de politiek, de manieren waarop duurzaamheid gestimuleerd kan worden en de Nederlandse situatie in het bijzonder.

Aansluiting curriculum
 • Domein F: Samenwerken en onderhandelen
 • Domein G: Risico en informatie
 • Domein H: Welvaart en groei
Belangrijkste begrippen
 • CO2-belasting
 • Durfkapitaal
 • Duurzame welvaart
 • Emissierechten en -handelssysteem
 • Inclusieve groei
 • Internationale concurrentiepositie
 • Klimaatakkoord van Parijs
 • Klimaattop van Katowice
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Terugverdientijd
Lesopbouw (+/- 1 lesuur)
 1. Introductie (5 minuten)
  Vertel de leerlingen wat ze te wachten staat: Een les over een actueel thema, waarbij ze onderzoek en actuele berichtgeving gaan gebruiken om economische effecten te beschrijven en analyseren.
  Het thema: Klimaatbeleid en inclusieve groei. Nut en noodzaak krijgen steeds meer aandacht.
  De kernvraag: Hoe kan de Nederlandse overheid sturen op duurzame groei, waarbij de lusten en lasten op een eerlijke manier verdeeld worden over de verschillende lagen van de bevolking?
 2. Laat de leerlingen individueel de startquiz maken om de voorkennis te activeren. (5 minuten)
 3. Bespreek het artikel, of laat de leerlingen het artikel zelf lezen. (5 minuten)
 4. Laat de leerlingen individueel of in groepjes de opdrachten maken. (25 minuten)
 5. Bekijk klassikaal (of individueel) de animatie die in een notendop de strekking van de les weergeeft. (5 minuten)
 6. Bespreek de opdrachten, of laat de leerlingen hun bevindingen inleveren. (10 minuten)
 7. Laat de leerlingen de afsluitende quiz maken. (5 minuten)
Verkorte les (+/- 15 minuten)
 • Animatie (5 minuten)
 • Discussie met de leerlingen over het thema en de kernvraag (5 minuten)
 • Eindquiz (5 minuten)
Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze les? Heeft u wensen of suggesties met betrekking tot actuele thema’s? Laat het ons weten via onderwijs@dnb.nl.