Opdrachten

Bij de uitwerking van de opdrachten kun je gebruik maken van de volgende bronnen:

Je kunt aanvullende bronnen gebruiken. Zorg altijd dat je de bron vermeldt, tenzij het je eigen mening en redenering betreft.

1. Urgentie en intentie

De maatregelen die de wereld treft lijken onvoldoende om de doelen die in de klimaatverdragen genoemd zijn te realiseren.

a. Beschrijf hoe Nederland ervoor staat in de Europese vergelijking op het gebied van hernieuwbare energie als percentage van het totale energieverbruik.
b. Beschrijf wat jij zelf doet om duurzamer te leven en wanneer je maatregelen treft, in hoeverre die jou geld kosten.

Geld groeien

2. Belastingmaatregel

DNB heeft de economische gevolgen van een belastingverhoging voor bedrijven van € 50 per ton CO2 uitstoot berekend.

a. Beschrijf de door DNB geschetste gevolgen en hoe de rekening in eerste instantie verdeeld wordt.
b. Welke mogelijkheid noemt DNB om de zwaarst getroffenen voor een deel te kunnen compenseren?
c. Zou jij compensatiemaatregelen adviseren? Zo ja, welke? Licht je antwoord toe.

3. Vier scenario’s op korte termijn

DNB heeft ook een stresstest uitgevoerd om vier scenario’s door te rekenen.

  • Een politieke schok, waarbij op korte termijn abrupte politieke maatregelen getroffen worden.
  • Een technologische schok, waarbij onvoorziene technologische vooruitgang duurzame energie in vijf jaar laat verdubbelen.
  • Een combinatie van de politieke en technologische schok.
  • Een vertrouwensschok. Bij gebrek aan daadkracht, prevaleert de onzekerheid en wordt de rekening deels vooruitgeschoven.

Alle schokken hebben nadelige financiële gevolgen voor inkomsten en/of bestedingen van consumenten en producenten.

a. Welke schok heeft jouw voorkeur en waarom?
Betrek daarin de verwachte impact voor de Nederlandse economie als geheel én voor verschillende sectoren, zoals bijvoorbeeld de voedingsindustrie, de bouw, petrochemische productindustrie en de productie van elektronische apparaten.

b. Trek nu je conclusies over het scenario van jouw voorkeur. Wie gaat welk deel van de rekening betalen en welk effect heeft dat op de inclusieve economie?

Hernieuwbare energie