Financiële Stabiliteit

Algemene introductie

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt zich sterk voor financiële stabiliteit. Daarmee levert DNB een belangrijke bijdrage aan de welvaart van Nederland. Nu en in de toekomst.

De belangrijkste taken van DNB zijn:

  • Monetair beleid: stabiele prijzen in de eurozone
  • Betalingsverkeer: veilig en betrouwbaar betalen
  • Toezicht: financiële instellingen die hun verplichtingen nakomen

Daarnaast handelt DNB problemen af met banken waarbij het mis is gegaan. Dit noemen we ook wel resolutie. Vanaf 1 januari 2015 is DNB daarom de nationale resolutieautoriteit.

Ook brengt DNB onafhankelijk economisch advies uit aan de regering en DNB heeft een belangrijke rol in verschillende overlegorganen.
Om haar werk goed te kunnen doen, doet DNB onderzoek naar de economie. DNB heeft dan ook de beschikking over diverse feiten en cijfers en is daarmee een betrouwbare bron voor economische statistiek.
De adviestaak, die gebaseerd is op onderzoek, vormt de basis voor de andere taken en ‘vinden en verwerken’ speelt ook in deze les een belangrijke rol.

In de les is de adviestaak te herkennen aan .

Op de pagina ‘links’ vind je bij elk onderdeel links naar relevante webpagina’s met extra informatie.
Je mag bij elke opdracht op zoek gaan op internet naar extra informatie als je meer wilt weten om een antwoord te kunnen geven.