Toezicht

1. Wie doet wat?

ECB

Financiële instellingen concurreren met elkaar. Net als alle bedrijven. Ze proberen kosten te minimaliseren, klanten te werven en inkomsten te vergroten. Bedrijven investeren. Ze nemen risico.
Maar het maatschappelijk belang van financiële instellingen is groot. Het is voor ons allemaal beter als ze niet té veel risico nemen en vooral dat ze hun afspraken nakomen.

Hoe weet je nou of een bank of verzekeraar te vertrouwen is? Je kunt zelf natuurlijk moeilijk checken of een bank te vertrouwen is en een goed beleid voert. Daarom checkt DNB of financiële instellingen solide en hun bestuurders integer zijn. Neemt niet weg dat je zelf moet blijven nadenken. Als een bank 5% rente op een spaarrekening aanbiedt, terwijl alle andere banken onder de 1% zitten, kun je je afvragen of die bank met 5% goed beleid voert.
En zoals ook bij de andere taken het geval is, werkt DNB niet alleen. Sinds november 2014 is het Europees bankentoezicht, onder leiding van de ECB in werking getreden. Sindsdien is de ECB samen met de nationale toezichthouders (waaronder DNB) verantwoordelijk voor het toezicht op banken.
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is verantwoordelijk voor het zogeheten gedragstoezicht voor de gehele financiële sector. Hoe gaan de instellingen met hun klanten om? Informeren ze hun klanten op een eerlijke en transparante manier? Zijn de financiële producten en diensten die ze aanbieden in de haak?

Banken

Naar de vragen