Toezicht

3. De ideale wereld van DNB

Wie een bank of verzekeringsmaatschappij wil beginnen, heeft een vergunning nodig. Daarvoor moet er een goed businessplan ingediend worden.
De financiële instelling moet solvabel zijn, voldoende liquide middelen bezitten, een goede organisatie en administratie hebben, meewerken aan controle van DNB en de nodige rapporten verschaffen.
Ook toetst DNB of de beleidsbepalers (bestuurders) geschikt zijn.
DNB kijkt naar de ervaring, deskundigheid en betrouwbaarheid van (potentiële) bestuurders.

Beschrijf het profiel van een nieuwe CEO (circa 300 woorden).

Wat is zijn/haar achtergrond?
Wat zijn de kwaliteiten?