Financiƫle Stabiliteit

3. Wat heeft dat er nou mee te maken?

In 2014 verscheen een boek met de titel: ‘Alles is economie’.

‘Wat heeft dat ermee te maken?’ Is dus een goede vraag. Vraag je niet af of het zo is, maar vraag je af wat het met economie te maken heeft.

Je kent misschien het principe van ‘de wereld in zes stappen’. Dat principe gaat ervanuit dat iedereen op de hele wereld elkaar in zes of minder stappen kent. Een vriend van een vriend van een vriend van een vriend is de president van de ECB.
Zo kun je ‘alles is economie’ ook beschouwen. In een paar stappen, contacten, transacties, of interacties is alles met elkaar verbonden.
Een econoom ziet overal verbanden en relaties.

“Stel vijf economen een vraag en je krijgt vijf verschillende antwoorden”, Edgar Fiedler (econoom).

Kies een van de volgende onderwerpen en beschrijf in niet meer dan zes stappen (minder mag ook) wat het met het economische begrip dat erachter staat te maken heeft.

Let op: Het gaat om jouw eigen economische gedachtegang.

Onderwerpen Begrip
Klimaatverandering Werkgelegenheid
WK voetbal in Qatar Energieprijzen
Trump president van de VS Export
Sociale ongelijkheid Technologische vooruitgang